NoPaste

strace xfsettingsd

von geier22

Dein Code:
 1. strace -p 1121 (xfsettingsd)
 2. strace: Process 1121 attached
 3. restart_syscall(<... resuming interrupted poll ...>) = 1
 4. recvmsg(3, {msg_name=NULL, msg_namelen=0, msg_iov=[{iov_base="\1\0022I\0\0\0\0\10\0\240\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0", iov_len=4096}], msg_iovlen=1, msg_controllen=0, msg_flags=0}, 0) = 32
 5. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 6. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 7. poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLOUT}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLOUT}])
 8. writev(3, [{iov_base="\"E\3\0\311\1\0\0\10\0\0\0\"E\3\0\311\1\0\0\30\0\0\0\"E\3\0\311\1\0\0"..., iov_len=184}, {iov_base=NULL, iov_len=0}, {iov_base="", iov_len=0}], 3) = 184
 9. poll([{fd=3, events=POLLIN}], 1, -1)    = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
 10. recvmsg(3, {msg_name=NULL, msg_namelen=0, msg_iov=[{iov_base="\1\2BI\0\0\0\0\10\0\240\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0", iov_len=4096}], msg_iovlen=1, msg_controllen=0, msg_flags=0}, 0) = 32
 11. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 12. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 13. poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLOUT}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLOUT}])
 14. writev(3, [{iov_base="\"E\3\0\311\1\0\0\10\0\0\0\"E\3\0\311\1\0\0\30\0\0\0\"E\3\0\311\1\0\0"..., iov_len=184}, {iov_base=NULL, iov_len=0}, {iov_base="", iov_len=0}], 3) = 184
 15. poll([{fd=3, events=POLLIN}], 1, -1)    = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
 16. recvmsg(3, {msg_name=NULL, msg_namelen=0, msg_iov=[{iov_base="\1\2RI\0\0\0\0\10\0\240\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0", iov_len=4096}], msg_iovlen=1, msg_controllen=0, msg_flags=0}, 0) = 32
 17. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 18. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 19. poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLOUT}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLOUT}])
 20. writev(3, [{iov_base="\"E\3\0\311\1\0\0\10\0\0\0\"E\3\0\311\1\0\0\30\0\0\0\"E\3\0\311\1\0\0"..., iov_len=184}, {iov_base=NULL, iov_len=0}, {iov_base="", iov_len=0}], 3) = 184
 21. poll([{fd=3, events=POLLIN}], 1, -1)    = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
 22. recvmsg(3, {msg_name=NULL, msg_namelen=0, msg_iov=[{iov_base="\1\2bI\0\0\0\0\10\0\240\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0", iov_len=4096}], msg_iovlen=1, msg_controllen=0, msg_flags=0}, 0) = 32
 23. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 24. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 25. poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLOUT}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLOUT}])
 26. writev(3, [{iov_base="\"w\3\0\311\1\0\0\f\0\0\0\"w\3\0\311\1\0\0\34\0\0\0\"w\3\0\311\1\0\0"..., iov_len=184}, {iov_base=NULL, iov_len=0}, {iov_base="", iov_len=0}], 3) = 184
 27. poll([{fd=3, events=POLLIN}], 1, -1)    = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
 28. recvmsg(3, {msg_name=NULL, msg_namelen=0, msg_iov=[{iov_base="\1\2rI\0\0\0\0\10\0\240\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0", iov_len=4096}], msg_iovlen=1, msg_controllen=0, msg_flags=0}, 0) = 32
 29. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 30. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 31. poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLOUT}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLOUT}])
 32. writev(3, [{iov_base="\"8\3\0\311\1\0\0@\0\0\0\"8\3\0\311\1\0\0P\0\0\0\"8\3\0\311\1\0\0"..., iov_len=184}, {iov_base=NULL, iov_len=0}, {iov_base="", iov_len=0}], 3) = 184
 33. poll([{fd=3, events=POLLIN}], 1, -1)    = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
 34. recvmsg(3, {msg_name=NULL, msg_namelen=0, msg_iov=[{iov_base="\1\2\202I\0\0\0\0\10\0\240\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0", iov_len=4096}], msg_iovlen=1, msg_controllen=0, msg_flags=0}, 0) = 32
 35. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 36. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 37. poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLOUT}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLOUT}])
 38. writev(3, [{iov_base="\"8\3\0\311\1\0\0@\0\0\0\"8\3\0\311\1\0\0P\0\0\0\"8\3\0\311\1\0\0"..., iov_len=184}, {iov_base=NULL, iov_len=0}, {iov_base="", iov_len=0}], 3) = 184
 39. poll([{fd=3, events=POLLIN}], 1, -1)    = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
 40. recvmsg(3, {msg_name=NULL, msg_namelen=0, msg_iov=[{iov_base="\1\2\222I\0\0\0\0\10\0\240\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0", iov_len=4096}], msg_iovlen=1, msg_controllen=0, msg_flags=0}, 0) = 32
 41. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 42. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 43. poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLOUT}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLOUT}])
 44. writev(3, [{iov_base="\"\353\3\0\311\1\0\0\0\0\0\0\"\353\3\0\311\1\0\0\20\0\0\0\"\353\3\0\311\1\0\0"..., iov_len=184}, {iov_base=NULL, iov_len=0}, {iov_base="", iov_len=0}], 3) = 184
 45. poll([{fd=3, events=POLLIN}], 1, -1)    = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
 46. recvmsg(3, {msg_name=NULL, msg_namelen=0, msg_iov=[{iov_base="\1\2\242I\0\0\0\0\10\0\240\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0", iov_len=4096}], msg_iovlen=1, msg_controllen=0, msg_flags=0}, 0) = 32
 47. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 48. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 49. poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLOUT}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLOUT}])
 50. writev(3, [{iov_base="\"(\3\0\311\1\0\0@\0\0\0\"(\3\0\311\1\0\0P\0\0\0\"(\3\0\311\1\0\0"..., iov_len=184}, {iov_base=NULL, iov_len=0}, {iov_base="", iov_len=0}], 3) = 184
 51. poll([{fd=3, events=POLLIN}], 1, -1)    = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
 52. recvmsg(3, {msg_name=NULL, msg_namelen=0, msg_iov=[{iov_base="\1\2\262I\0\0\0\0\10\0\240\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0", iov_len=4096}], msg_iovlen=1, msg_controllen=0, msg_flags=0}, 0) = 32
 53. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 54. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 55. poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLOUT}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLOUT}])
 56. writev(3, [{iov_base="\"(\3\0\311\1\0\0@\0\0\0\"(\3\0\311\1\0\0P\0\0\0\"(\3\0\311\1\0\0"..., iov_len=184}, {iov_base=NULL, iov_len=0}, {iov_base="", iov_len=0}], 3) = 184
 57. poll([{fd=3, events=POLLIN}], 1, -1)    = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
 58. recvmsg(3, {msg_name=NULL, msg_namelen=0, msg_iov=[{iov_base="\1\2\302I\0\0\0\0\10\0\240\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0", iov_len=4096}], msg_iovlen=1, msg_controllen=0, msg_flags=0}, 0) = 32
 59. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 60. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 61. poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLOUT}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLOUT}])
 62. writev(3, [{iov_base="\"\207\3\0\311\1\0\0\0\0\0\0\"\207\3\0\311\1\0\0\20\0\0\0\"\207\3\0\311\1\0\0"..., iov_len=184}, {iov_base=NULL, iov_len=0}, {iov_base="", iov_len=0}], 3) = 184
 63. poll([{fd=3, events=POLLIN}], 1, -1)    = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
 64. recvmsg(3, {msg_name=NULL, msg_namelen=0, msg_iov=[{iov_base="\1\2\322I\0\0\0\0\10\0\240\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0", iov_len=4096}], msg_iovlen=1, msg_controllen=0, msg_flags=0}, 0) = 32
 65. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 66. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 67. poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLOUT}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLOUT}])
 68. writev(3, [{iov_base="!\0\4\0\311\1\0\0\10\0C\1\1\207\3\0!\0\4\0\311\1\0\0\30\0C\1\1\1\0\0"..., iov_len=244}, {iov_base=NULL, iov_len=0}, {iov_base="", iov_len=0}], 3) = 244
 69. poll([{fd=3, events=POLLIN}], 1, -1)    = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
 70. recvmsg(3, {msg_name=NULL, msg_namelen=0, msg_iov=[{iov_base="\1\2\342I\0\0\0\0\10\0\240\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0", iov_len=4096}], msg_iovlen=1, msg_controllen=0, msg_flags=0}, 0) = 32
 71. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 72. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 73. poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLOUT}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLOUT}])
 74. writev(3, [{iov_base="!\0\4\0\311\1\0\0\10\0C\1\1\207\3\0!\0\4\0\311\1\0\0\30\0C\1\1\1\0\0"..., iov_len=244}, {iov_base=NULL, iov_len=0}, {iov_base="", iov_len=0}], 3) = 244
 75. poll([{fd=3, events=POLLIN}], 1, -1)    = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
 76. recvmsg(3, {msg_name=NULL, msg_namelen=0, msg_iov=[{iov_base="\1\2\362I\0\0\0\0\10\0\240\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0", iov_len=4096}], msg_iovlen=1, msg_controllen=0, msg_flags=0}, 0) = 32
 77. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 78. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 79. poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLOUT}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLOUT}])
 80. writev(3, [{iov_base="!\0\4\0\311\1\0\0\10\0C\1\1\207\3\0!\0\4\0\311\1\0\0\30\0C\1\1\1\0\0"..., iov_len=244}, {iov_base=NULL, iov_len=0}, {iov_base="", iov_len=0}], 3) = 244
 81. poll([{fd=3, events=POLLIN}], 1, -1)    = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
 82. recvmsg(3, {msg_name=NULL, msg_namelen=0, msg_iov=[{iov_base="\1\2\2J\0\0\0\0\10\0\240\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0", iov_len=4096}], msg_iovlen=1, msg_controllen=0, msg_flags=0}, 0) = 32
 83. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 84. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 85. poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLOUT}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLOUT}])
 86. writev(3, [{iov_base="!\0\4\0\311\1\0\0\10\0C\1\1\207\3\0!\0\4\0\311\1\0\0\30\0C\1\1\1\0\0"..., iov_len=244}, {iov_base=NULL, iov_len=0}, {iov_base="", iov_len=0}], 3) = 244
 87. poll([{fd=3, events=POLLIN}], 1, -1)    = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
 88. recvmsg(3, {msg_name=NULL, msg_namelen=0, msg_iov=[{iov_base="\1\2\22J\0\0\0\0\10\0\240\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0", iov_len=4096}], msg_iovlen=1, msg_controllen=0, msg_flags=0}, 0) = 32
 89. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 90. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 91. poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLOUT}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLOUT}])
 92. writev(3, [{iov_base="!\0\4\0\311\1\0\0\10\0C\1\1\207\3\0!\0\4\0\311\1\0\0\30\0C\1\1\1\0\0"..., iov_len=244}, {iov_base=NULL, iov_len=0}, {iov_base="", iov_len=0}], 3) = 244
 93. poll([{fd=3, events=POLLIN}], 1, -1)    = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
 94. recvmsg(3, {msg_name=NULL, msg_namelen=0, msg_iov=[{iov_base="\1\2\"J\0\0\0\0\10\0\240\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0", iov_len=4096}], msg_iovlen=1, msg_controllen=0, msg_flags=0}, 0) = 32
 95. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 96. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 97. poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLOUT}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLOUT}])
 98. writev(3, [{iov_base="!\0\4\0\311\1\0\0\10\0C\1\1\207\3\0!\0\4\0\311\1\0\0\30\0C\1\1\1\0\0"..., iov_len=244}, {iov_base=NULL, iov_len=0}, {iov_base="", iov_len=0}], 3) = 244
 99. poll([{fd=3, events=POLLIN}], 1, -1)    = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
 100. recvmsg(3, {msg_name=NULL, msg_namelen=0, msg_iov=[{iov_base="\1\0022J\0\0\0\0\10\0\240\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0", iov_len=4096}], msg_iovlen=1, msg_controllen=0, msg_flags=0}, 0) = 32
 101. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 102. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 103. poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLOUT}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLOUT}])
 104. writev(3, [{iov_base="!\0\4\0\311\1\0\0\10\0D\1\1\207\3\0!\0\4\0\311\1\0\0\30\0D\1\1\1\0\0"..., iov_len=244}, {iov_base=NULL, iov_len=0}, {iov_base="", iov_len=0}], 3) = 244
 105. poll([{fd=3, events=POLLIN}], 1, -1)    = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
 106. recvmsg(3, {msg_name=NULL, msg_namelen=0, msg_iov=[{iov_base="\1\2BJ\0\0\0\0\10\0\240\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0", iov_len=4096}], msg_iovlen=1, msg_controllen=0, msg_flags=0}, 0) = 32
 107. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 108. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 109. poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLOUT}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLOUT}])
 110. writev(3, [{iov_base="!\0\4\0\311\1\0\0\10\0D\1\1\207\3\0!\0\4\0\311\1\0\0\30\0D\1\1\1\0\0"..., iov_len=244}, {iov_base=NULL, iov_len=0}, {iov_base="", iov_len=0}], 3) = 244
 111. poll([{fd=3, events=POLLIN}], 1, -1)    = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
 112. recvmsg(3, {msg_name=NULL, msg_namelen=0, msg_iov=[{iov_base="\1\2RJ\0\0\0\0\10\0\240\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0", iov_len=4096}], msg_iovlen=1, msg_controllen=0, msg_flags=0}, 0) = 32
 113. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 114. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 115. poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLOUT}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLOUT}])
 116. writev(3, [{iov_base="!\0\4\0\311\1\0\0\10\0D\1\1\207\3\0!\0\4\0\311\1\0\0\30\0D\1\1\1\0\0"..., iov_len=244}, {iov_base=NULL, iov_len=0}, {iov_base="", iov_len=0}], 3) = 244
 117. poll([{fd=3, events=POLLIN}], 1, -1)    = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
 118. recvmsg(3, {msg_name=NULL, msg_namelen=0, msg_iov=[{iov_base="\1\2bJ\0\0\0\0\10\0\240\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0", iov_len=4096}], msg_iovlen=1, msg_controllen=0, msg_flags=0}, 0) = 32
 119. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 120. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 121. poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLOUT}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLOUT}])
 122. writev(3, [{iov_base="!\0\4\0\311\1\0\0\10\0D\1\1\207\3\0!\0\4\0\311\1\0\0\30\0D\1\1\1\0\0"..., iov_len=244}, {iov_base=NULL, iov_len=0}, {iov_base="", iov_len=0}], 3) = 244
 123. poll([{fd=3, events=POLLIN}], 1, -1)    = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
 124. recvmsg(3, {msg_name=NULL, msg_namelen=0, msg_iov=[{iov_base="\1\2rJ\0\0\0\0\10\0\240\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0", iov_len=4096}], msg_iovlen=1, msg_controllen=0, msg_flags=0}, 0) = 32
 125. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 126. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 127. poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLOUT}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLOUT}])
 128. writev(3, [{iov_base="!\0\4\0\311\1\0\0\10\0D\1\1\207\3\0!\0\4\0\311\1\0\0\30\0D\1\1\1\0\0"..., iov_len=244}, {iov_base=NULL, iov_len=0}, {iov_base="", iov_len=0}], 3) = 244
 129. poll([{fd=3, events=POLLIN}], 1, -1)    = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
 130. recvmsg(3, {msg_name=NULL, msg_namelen=0, msg_iov=[{iov_base="\1\2\202J\0\0\0\0\10\0\240\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0", iov_len=4096}], msg_iovlen=1, msg_controllen=0, msg_flags=0}, 0) = 32
 131. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 132. recvmsg(3, {msg_namelen=0}, 0)          = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
 133. poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLOUT}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLOUT}])
 134. writev(3, [{iov_base="!\0\4\0\311\1\0\0\10\0D\1\1\207\3\0!\0\4\0\311\1\0\0\30\0D\1\1\1\0\0"..., iov_len=244}, {iov_base=NULL, iov_len=0}, {iov_base="", iov_len=0}], 3) = 244
 135. poll([{fd=3, events=POLLIN}], 1, -1)    = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])

Quellcode

Hier kannst du den Code kopieren und ihn in deinen bevorzugten Editor einfügen. Alternativ kannst du den gesamten Eintrag auch als Datei herunterladen.